Кариерно развитие

Кариерното ориентиране обединява избора на професия с избора на възможности за образование, обучение и заетост, като акцентира върху взаимодействието между учене и пазар на труда.

За нас е удоволствие да подадем ръка на всички, които имат желанието и искат да се реализират в сферата на счетоводството. Ние ще ви съдействаме за постигане на целите си.

С времето сме показали, че можем да помогнем с кариерното развитие на ученици, студенти и активно търсещи работа посредством ученически стажове, студентски практики и други оперативни програми на Бюрото по труда. Да ви запознаем с възможностите за професионална реализация, съобразена с динамиката на пазара на труда. Да окажем съдействие на работодатели, чрез обучение.

Ако сте избрали счетоводството за своя кариера, обърнете се към нас.